Diecezja Kaliska

Szkoła Animatorów Misyjnych dla katechetów

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zaprasza katechetów na Szkołę Animatorów Misyjnych. Szczegóły propozycji w linku.


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl